Skanzen mořského rybolovu (Skansen Rybołówstwa Morskiego)

Toto malé muzeum pod širým nebem ukazující život rybářů najdeme v gdyňské čtvrti Orlowo, u Domku Żeromskiego (ul. Orłowska 6), asi sto padesát metrů severně od mola v Orlowie. Jsou zde vystaveny exponáty z různých období, patří mezi ně staré čluny, dřevěná vesla, rybářské sítě, bóje, navijáky a další rybářské náčiní a věci spojené s rybolovem, které ilustrují historii rybolovu a rybářského osídlení v této části Baltu. Vstup zdarma.
Mapa Gdyně - Skanzen mořského rybolovu (Skansen Rybołówstwa Morskiego)
Mapa Gdyně s vyznačením polohy Skanzenu mořského rybolovu (Skansen Rybołówstwa Morskiego). Zdroj:“Mapy.cz“Booking.com