Molo v Orlowie (Molo w Orlowie)

Molo v Orlowie (Molo v Orlowie) je sto osmdesát metrů dlouhé dřevěné molo, které se nachází v gdyňské čtvrti Orlowo. Původní dřevěné molo z roku 1934 mělo délku 430 metrů a bylo poničeno bouří v zimě roku 1949. V době do začátku druhé světové války bylo molo v Orlowie konkurentem známějšího sopotského mola (které v té době neleželo na území Polska, ale na území Svobodného města Gdaňsk).

Orlowske molo,  Gdynia, Polsko,1935
Molo v Orlowie v roce 1935

Vstup na orlowské molo je zdarma (na rozdíl od mola v Sopotech). Z mola v Orlowie je mimo jiné hezký výhled na místní orlowský útes (Klif Orlowski) a uvidíme odsud i již zmiňované molo v Sopotech.

Nejbližší autobusovou zastávkou je zastávka „Orlowo-Molo“. Ze železniční zastávky Gdynia Orlowo, kde stojí vlaky SKM je to k molo necelých 1300 metrů a to převážně po ulici Orlowska.
Mapa Gdyně s vyznačením polohy Orlowského mola. Zdroj:“Mapy.cz“Booking.com