Jižní molo (Molo Południowe)

Jižní molo má formu umělého poloostrova vybíhajícího do moře. Bylo postaveno při budování gdyňského přístavu ve dvacátých let dvacátého století. Nyní jižní molo slouží také jako rekreační prostor, který má zároveň charakter parku a ulice. Molem probíhá Alej Jana Pavla II, která je prodloužením náměstí Skwer Kościuszki. po levé straně mola je ukotvena muzejní loď torpédoborec ORP Blyskawica a za ním školní plachetnice Dar Pomorza, která funguje také jako muzeum, za ní je přístaviště lodí a budova kde koupíte lístky na lodní plavby (Dworzec Pasażerski Żeglugi Gdańskiej), dále pak v sezóně kotví pirátská galeona, která podniká výletní plavby kolem gdyňského přístavu. Na konci mola po levé straně je Aleja Statków Pasażerskich.

Jižní molo, Gdyně, Polsko
Jižní molo, pohled od moře.

Po pravé straně mola je Gdyňské akvárium (Akwarium Gdyńskie), a budova soužící Námořní akademii (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej). Na začátku mola po pravé straně k molu přiléhá gdyňská marina (přístaviště jachet). Na Jižním mole najdeme také několik památníku, největším z nich jsou Maszty (Gra Masztów, Stožáry). Na jižním molu najdeme také několik restaurací. Asi čtyřicet metrů od mola, po pravé straně, můžeme v moři vidět sochu Snílka (Marzyciel – dyrygent fal). Z konce Jižního mola je také výborný výhled na Gdaňskou zátoku a za dobrého počasí můžete vidět i Helskou kosu.

Torpedoborec ORP Blyskawica a plachetnice Dar Pomorza, Jižní molo, Gdyně
Torpedoborec ORP Blyskawica a plachetnice Dar Pomorza u gdyňského jižního mola
Aleja Jana Pavla II, Jižní molo, Gdyně
Mapa Gdyně s vyznačením Aleje Jana Pavla II. na Jižním moleBooking.com